Μπρικέτες

ЕКО Брикети от Борси за Дърва фирмаПирин 98 “Βάρνα

Екобрикетите Екотекника-Ценана едро: 450 лв/тон

-Цена на дребно 10лв.(на чувал 20кг.)

– Калоричност на сухо вещество–19030 KJ/кг

– Съдържание на пепел – 1,48%,

– Съдържание на сяра – 0,03%

– Плътност – 1,1-1,15 кг/dм³

– Диаметър – 62 mm.

Екобрикетите притежават серификат по DIN 51731, 51718 и 51719, доказващи тяхното високо качество и ефект.

Борсата осигурява транспорт за закупените екобрикети με доставка до адрес.
Για град Варна и околностите за количества от 1 до 10 тона – цена по договаряне.
При необходимост предлагаме транспорт с кран за бързо и лесно разтоварване, както и палетна количка.