Дървен материал

Нарязаният и изсушен дървен материал се използва за различни цели включително и за огрев

Нарязаният и изсушен дървен материал се използва за различни цели включително и за огрев

Дървесината или дървеният материал е основната съставна част на стъблата на дървесните растения, най-вече дърветата, но също и някои храсти, лианите и многогодишните пълзящи/увивни растения като лозите. Той е съставен от целулозни влакна, свързани помежду си с лигнин.

Дървесната тъкан се образува в растенията с цел поемане на товари и поради това тя има добри механични и якостни свойства. Тези свойства правят дървесината изключително подходящ материал за изработка на различни конструкции, включително при строителството.

Нарязаният и изсушен дървен материал се използва за различни цели. Дървесината с нарушена структура и превърната във влакна се нарича пулп, Daha sonra, kağıt içine işlenebildiği.

Дървесината напоследък се добива в по-малки количества, намалявайки разнообразието от употреби. Дървесината е вторична дървесна тъкан при дървесините растения. Дървесината е хигроскопичeн материал, изграден от клетки и притежаващ анизотропен строеж и свойства. Сухата дървесина се състои от влакна и целулоза (40%–50%) и хемицелулоза (15%–25%) свързани заедно с лигнин (15%–30%).