Горене

Дървесината използвана като гориво

Дървесината използвана като гориво

Горене или изгаряне (на английски: Combustion) е последователността на екзотермични химични реакции между гориво и оксидант, придружени от производството на топлина и конверсия на химически видове.

Отделяне на топлина може да доведе до производството на светлина под формата на един от нажежен или пламък. Горивата често включват органични съединения (особено въглеводород) в газовата, течната или твърдата фаза.

В пълно реакция горене, съединение, реагира с окисляващ елемент, като например кислород или флуор, и продуктите са съединения на всеки елемент в гориво с оксидиращ елемент.