Oluşumu ve yıllık halkalar

Taxus_wood Ağaçlar, Eski odun ve iç kabuk arasında ilave tabakaların oluşumu ile, çapı artırmak. Тези нови дървесни пластове обвиват цялото стебло, живите клони и корените и са резултат от вторичен растеж – деление на клетките от камбия и последващото нарастване на новобразуваните клетки.

В географските области с ясно разграничени сезони, нарастването протича неравномерно в рамките на годината – по-бързо през благоприятните сезони и по-бавно през неблагоприятните. Тази цикличност на растежа води до видима разлика между дървесината образувана през зимните (или пролетните) и тази образувана през летните сезони, т.нар. растежни пръстени, които се виждат най-добре в напречен разрез на стъблото или клон на дървото. Когато сезонния цикъл е годишен, както е в България, пръстените се наричат годишни.

В райони, където няма обособени сезони, растежни пръстени липсват или са трудно различими. Това е характерно за тропичните дървесни видове.

Ако има разлики в растежния пръстен, тогава частта, която се намира по-близо до центъра на ствола, формирана в началото на растежния сезон, когато нарастването е сравнително бързо, обикновено е съставена от по-широки проводящи елементи. Bu daha hafiftir, ki halkanın dış kısmında ve erken ahşap olarak bilinir. Dış kısım sezon sonra oluşturulan ve daha geç ahşap veya ahşap yazlık olarak bilinir.